Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-127/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Gmina: Augustów

Wartość ogółem: 399110,2

Wydatki kwalifikowalne: 399110,2

Dofinansowanie: 379154,67

Dofinansowanie UE: 339243,67

Nazwa beneficjenta: Gmina Augustów

NIP beneficjenta: 8461595610

Kod pocztowy: 16-300

Miejscowość: Augustów

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012

dofinansowanie do wymiany pieca 2019 podkarpackie, przedszkole nr 6 myślenice, miasto w powiecie bocheńskim, lodowisko starachowice, endorfina starachowice, lista prow 2018, pakiet multimedia, jak nazywaja sie kosteczki sluchowe, znaczek r, szkoła zawodowa w hajnówce, opaska dla seniora sos

yyyyy