Radosne przedszkolaki w Gminie Radomyśl Wielki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-009/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Radomyśl Wielki

Wartość ogółem: 2433970

Wydatki kwalifikowalne: 2433970

Dofinansowanie: 2068874,5

Dofinansowanie UE: 2068874,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Radomyśl Wielki

NIP beneficjenta: 8171954408

Kod pocztowy: 39-310

Miejscowość: Radomyśl Wielki

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

agroturystyka powidz, papillon club mielec, ostrawa lotnisko, odporność, export usług poza ue, parp warszawa, inea app, odpowie pl pytania, upowaznienie druk, pani pożyczka, nie musisz więc nie idź, wzór pismo do prezydenta miasta o umorzenie długu

yyyyy