Radosne przedszkolaki w Gminie Wieliczki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-022/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olecki

Gmina: Wieliczki

Wartość ogółem: 665936,47

Wydatki kwalifikowalne: 665936,47

Dofinansowanie: 566046

Dofinansowanie UE: 566046

Nazwa beneficjenta: Gmina Wieliczki

NIP beneficjenta: 8471612155

Kod pocztowy: 19-404

Miejscowość: Wieliczki

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

definicja srodka trwałego, serwis urzadzenia plus, euro 2021 polska, ucz się, warszawa wielkopolskie, powiatowy urząd pracy bartoszyce, laboratorium toruńska ełk, pup kłodzko praca, robert szymański fotowoltaika, jerzy koryciński, szkola podstawowa nr 7 w nowym saczu, zus szczecin citroena, miast, przeglądarki internetowe 2018, zwrot kosztów podróży samochodem prywatnym, e-administracja, praca 50+ bydgoszcz, dofinansowanie ocieplenia domu jednorodzinnego 2018 małopolska, pełnie 2019, rodzaje skorupiaków, wymień grupy ludności które tworzyły społeczeństwo w państwie pierwszych piastów

yyyyy