Radosne przedszkolaki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-003/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina: Jemielnica

Wartość ogółem: 246826

Wydatki kwalifikowalne: 246826

Dofinansowanie: 243123,61

Dofinansowanie UE: 209802,1

Nazwa beneficjenta: Gmina Jemielnica

NIP beneficjenta: 7561877980

Kod pocztowy: 47-133

Miejscowość: Jemielnica

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

boruto odc 206, pup ryki, urząd marszałkowski łódź praca, moja droga, rejestracja covid gov pl, akademia małego odkrywcy kłecko, lucjan gucma, żyrardów zabytki

yyyyy