Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-045/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Hyżne

Wartość ogółem: 479985,27

Wydatki kwalifikowalne: 479985,27

Dofinansowanie: 479985,27

Dofinansowanie UE: 407987,48

Nazwa beneficjenta: Gmina Hyżne

NIP beneficjenta: 8133303324

Kod pocztowy: 36-024

Miejscowość: Hyżne

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

diabeciaki, powodzie w polsce 2020, rail baltica, firmom czy firmą, kprm konferencja 25.03, pkp rozwadów, euroregion beskidy, merytoryczny co to znaczy, w czasach mieszka 1 mieszkali tam kupcy rzemieślnicy i rodziny wojów, zamówienia publiczne szkolenia bezpłatne 2021, kurs angielskiego olsztyn, siedlisko sprzedaż, walidacja strony, koronawirus 19 luty 2022, pismo o zwrot zaliczki, tabelą norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu zus 2020, krajowe, wydział komunikacji myślenice kamera, każdego roku odwiedza je około 30 mln turystów., kamera ustrzyki dolne dworzec, konferencja 8 stycznia 2021

yyyyy