Radosne przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-122/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Gmina: Grodzisko Dolne

Wartość ogółem: 89123,15

Wydatki kwalifikowalne: 89123,15

Dofinansowanie: 87661,53

Dofinansowanie UE: 75754,68

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym

NIP beneficjenta: 8161523285

Kod pocztowy: 37-306

Miejscowość: Grodzisko Dolne

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/2/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/18/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

zwrot poniesionych kosztów, wolontariat bytom, pozycxki, miasto nad odrą na zachód od rybnika, fundacja malwa, program1 tvp, rzecznik praw obywatelskich czym się zajmuje, pkp ulgi dla niepełnosprawnych 2018

yyyyy