Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-033/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Karczmiska

Wartość ogółem: 471009,1

Wydatki kwalifikowalne: 471009,1

Dofinansowanie: 415329,1

Dofinansowanie UE: 400357,74

Nazwa beneficjenta: gmina Karczmiska/Zespół Szkół w Karczmiskach

NIP beneficjenta: 7171781700

Kod pocztowy: 24-310

Miejscowość: Karczmiska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

zus cieszyn, urząd pracy nowy tomyśl, koronawirus zachodniopomorskie, miasto kości pdf, koszty bezposrednie, iskierka lancut, maść siarkowa receptura, produkcja szyb, sudpo, formularze sprawozdawcze gus na rok 2021, szwajcaria pkb na głowę, pisownia nie z różnymi częściami mowy ćwiczenia chomikuj, przodu, gmina oksa, kryterium pct, mapa województwa pomorskiego szczegółowa

yyyyy