RADOSNY CZAS W PRZEDSZKOLU

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-050/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Ślesin

Wartość ogółem: 450820

Wydatki kwalifikowalne: 450820

Dofinansowanie: 383197

Dofinansowanie UE: 383197

Nazwa beneficjenta: Gmina Ślesin

NIP beneficjenta: 6652716489

Kod pocztowy: 62-561

Miejscowość: Ślesin

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

01.09 39, ing certyfikaty, hestia pegaz, 4471 brutto ile to netto, przyporządkuj każdej z podanych cech odpowiedni typ rolnictwa, portal kobiet pl, szkolenia z unii europejskiej 2021, godziny grudzien 2020, wykres zależności prędkości od czasu dotyczy ruchu, covid 26 marca 2022, 2014 wojna, kraków zabłocie

yyyyy