Radosny i twórczy przedszkolak

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-015/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat ostrzeszowski

Gmina: Doruchów

Wartość ogółem: 340832,02

Wydatki kwalifikowalne: 340832,02

Dofinansowanie: 289707,22

Dofinansowanie UE: 289707,22

Nazwa beneficjenta: Gmina Doruchów

NIP beneficjenta: 5140255435

Kod pocztowy: 63-505

Miejscowość: Doruchów

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat ostrzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 6/27/2014

diagnostyka rzs, www um walbrzych pl, firma dwuosobowa, zespół szkół gostyń, parfois galeria mokotów, miejski portal internetowy, gov.pl koronawirus, związek ruchu ciągłego puławy, biznesplan wzór, konferencja 25 marca 2021, marcin łata, infolinia pgnig

yyyyy