Radosny oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-009/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Gmina: Wodzisław

Wartość ogółem: 87270

Wydatki kwalifikowalne: 87270

Dofinansowanie: 87270

Dofinansowanie UE: 74179,5

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom”

NIP beneficjenta: 6562329398

Kod pocztowy: 28-330

Miejscowość: Wodzisław

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/3/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

praca wałcz pup, granty warminsko mazurskie, urząd pracy kluczbork oferty pracy, szkola podstawowa nr 18 nowy sacz, najwieksze pkb, cmkp kursy specjalizacyjne 2019, kapitałowy fundusz pożyczkowy, minimalny wiek prezydenta, usługi dla seniorów, kursy z gwarancją zatrudnienia, zagnańska 27 kielce punkt szczepień, pel zus

yyyyy