RADOSNY POCZĄTEK

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-063/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat leszczyński

Gmina: Rydzyna

Wartość ogółem: 1227677,94

Wydatki kwalifikowalne: 1227677,94

Dofinansowanie: 1043526,25

Dofinansowanie UE: 961176,83

Nazwa beneficjenta: EKO BRZDĄC Centrum Edukacyjno – Rozrywkowe Maria Kędziora

NIP beneficjenta: 6971442838

Kod pocztowy: 64-130

Miejscowość: Maruszewo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat leszczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/31/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015

pupzamość, tłuczeń kolejowy z odzysku, program do obsługi transportu, zadania publiczne definicja, komponenta, wszystkie województwa w polsce, co to potencjał, królewskie wakacje youtube, prędkości pociągów w polsce, ing,ok

yyyyy