Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-260/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Wiżajny

Wartość ogółem: 168342

Wydatki kwalifikowalne: 168342

Dofinansowanie: 168342

Dofinansowanie UE: 143090,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Wiżajny

NIP beneficjenta: 8442153319

Kod pocztowy: 16-407

Miejscowość: Wiżajny

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

zysk operacyjny wzór, polska agencja pozyskiwania funduszy unijnych opinie, ukryta prawda odc 115, portal uni wroc, koncepcja kontaktu grupowego na kolonii, urzad miejski ostrów wlkp, dotacje do ogrodów działkowych, kto może się zarejestrować jako bezrobotny, praca ochrona łódzkie, facebook portal, borówka konin, budowa tunelu pod ursynowem, kalkulacja kosztów tabela, www wałbrzych, zsp2 stw, symbole unii europejskiej

yyyyy