Radosny Przedszkolak.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-007/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Gmina: Siemiatycze – miasto

Wartość ogółem: 395810

Wydatki kwalifikowalne: 395810

Dofinansowanie: 387870

Dofinansowanie UE: 336438,5

Nazwa beneficjenta: Miasto Siemiatycze

NIP beneficjenta: 5440003838

Kod pocztowy: 17-300

Miejscowość: Siemiatycze

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/7/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

środek zaradczy, sices kielce, covid przepisy od 15 grudnia, międzynarodowy fundusz rozwoju rolnictwa, euro 2021, dane adresata, projekt gokarta, nowoczesne muzeum, plac 3 krzyży gdańsk, 06.06, gdynia port morski, niania.pl krakow, targi meblowe poznań 2022 wystawcy, w polityce pl strona główna, przykładowe sprawozdanie, rpo małopolska, per pan, środki unijne dla firm, urzad pracy inowrocław, niepełnosprawni bez kolejki ustawa, tarcza orange

yyyyy