Radosny start Malucha – utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-082/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Gmina: Wielopole Skrzyńskie

Wartość ogółem: 1531804

Wydatki kwalifikowalne: 1531804

Dofinansowanie: 1508826,94

Dofinansowanie UE: 1302033,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Wielopole Skrzyńskie

NIP beneficjenta: 8181582598

Kod pocztowy: 39-110

Miejscowość: Wielopole Skrzyńskie

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

forumkrzyzowkowicza, na tę czy na tą chwilę, mz dąbrowa tarnowska, limit paliwa na hektar 2022, zgłoszenie wierzytelności wzór wypełniony 2020, dokumenty gif, rozwój dziecka, pozyczka 5 tysiecy, kierunkowy 223 koszt, technikum weterynaryjne w czernichowie, stumilowy las żłobek, rpo dolnoslaskie, 4471 brutto ile to netto, pkb w europie 2020, up stypendia, polityka najnowsze wiadomości, bialosliwie

yyyyy