Radosny świat przedszkolaka w Gminie Pilzno

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-020/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Pilzno

Wartość ogółem: 460883,42

Wydatki kwalifikowalne: 460883,42

Dofinansowanie: 391750,9

Dofinansowanie UE: 391750,91

Nazwa beneficjenta: Gmina Pilzno

NIP beneficjenta: 8722219344

Kod pocztowy: 39-220

Miejscowość: Pilzno

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/30/2014

ustawa zamówień publicznych 2021, wykaż ze liczba 4^2017, działka wałbrzych, kielecka platforma komunikacyjna, bip lasy gov pl, od kogo polska dostala punkty, rekapitulacja, rekomendacja g, projektowanie podwórka

yyyyy