Radosny uśmiech przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-043/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat szczycieński

Gmina: Rozogi

Wartość ogółem: 499694,04

Wydatki kwalifikowalne: 499694,04

Dofinansowanie: 492198,62

Dofinansowanie UE: 424739,93

Nazwa beneficjenta: Gmina Rozogi

NIP beneficjenta: 7451745941

Kod pocztowy: 12-114

Miejscowość: Rozogi

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat szczycieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

s2 południowa obwodnica warszawy, ściśle tajne cda, biznes za 20 tys, centrum usług wspólnych dąbrowa górnicza, 136 dni po 21 lipca, długa mowa w podniosłym stylu, pisanie z innymi bedac w zwiazku, credit agricole hrubieszów, biznes na 2021

yyyyy