Razem dla Bytomskich Dzieciaków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-211/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Gmina: M. Bytom

Wartość ogółem: 1003993,52

Wydatki kwalifikowalne: 1003993,52

Dofinansowanie: 883514,3

Dofinansowanie UE: 853394,49

Nazwa beneficjenta: LEVEL Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6342297360

Kod pocztowy: 40-160

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

efekt potwierdzenia, urząd pracy grodzisk wielkopolski, advance innovation bydgoszcz, nocleg walbrzych, plan działań wspierających wzór wypełniony, jak przekształcenie terenów zielonych na budowlane, euro 2020 polska slowacja, ocen polityke rownowagi i rownych odleglosci, awaria prądu drawsko pomorskie, kierowca magazynier, urząd pracy ruda śląska telefon, www.cie.men.gov.pl

yyyyy