„Razem jest raźniej”-kompleksowe wsparcie terapeutyczne i edukacyjne dzieci z autyzmem i ich rodziców

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-007/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat gryficki

Gmina: Gryfice

Wartość ogółem: 1138260

Wydatki kwalifikowalne: 1138260

Dofinansowanie: 967521

Dofinansowanie UE: 822392,85

Nazwa beneficjenta: Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

NIP beneficjenta: 9551996649

Kod pocztowy: 70-556

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015

wydział komunikacji strawczyn, laptophouse rzeszów, dobraulica pl, znajdź urząd skarbowy, oferta współpracy wzór pdf, całe życie wędruje wraz z dobytkiem, sposób, ic 6131, długość linii kolejowych w polsce, urząd pracy sztum oferty pracy, tour de rybnik 2017, słowackiego 12, ustawa o zasadach finansowania nauki, pup augustow

yyyyy