Razem ku wiedzy – programy rozwojowe

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-222/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Trzydnik Duży

Wartość ogółem: 605542,6

Wydatki kwalifikowalne: 605542,6

Dofinansowanie: 541792,6

Dofinansowanie UE: 514711,21

Nazwa beneficjenta: Gmina Trzydnik Duży

NIP beneficjenta: 7151773554

Kod pocztowy: 23-230

Miejscowość: Trzydnik Duży

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

l europy, skąd wziąć wniosek do szkoły ponadpodstawowej, wyszukiwarki internetowe lista, tunel drogowy, wstep do ankiety, długi wyraz, zajazd pod lipą stąporków, cyfrowy dolny śląsk, upoważnienia wzór

yyyyy