Razem lepiej – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-II w Gminie Damnica

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-252/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Damnica

Wartość ogółem: 107540

Wydatki kwalifikowalne: 107540

Dofinansowanie: 107540

Dofinansowanie UE: 91409

Nazwa beneficjenta: Gmina Damnica

NIP beneficjenta: 8392016476

Kod pocztowy: 76-231

Miejscowość: Damnica

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

skolei czy z kolei, stowarzyszenie 61, kolonoskopia zgorzelec, otwieranie doc, discord skrót, plan odbudowy, zsp3 żyrardów, pup pisz praca, biuro projektów europejskich wojciech miłosz, kurs euro na 31.12.2020, tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu rozporządzenie 2017, stypendia mcp, pup kościerzyna, międzynarodowy traktat profilaktyki i gotowości pandemicznej, opaska sos dla seniora, pup zagan, bogaczowice, kleopatra hrubieszów

yyyyy