Razem Młodzi przyjaciele – program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-140/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Konstantynów

Wartość ogółem: 285612,15

Wydatki kwalifikowalne: 285612,15

Dofinansowanie: 254187,15

Dofinansowanie UE: 242770,33

Nazwa beneficjenta: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie

NIP beneficjenta: 5371583955

Kod pocztowy: 21-543

Miejscowość: Konstantynów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

lisa kuli 68, szkolnictwo, dom na sprzedaż rzgów, czas chojnic facebook, praca kiszkowo, kurs euro 12.11.2021, walidacja przykład, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2021, kontynuacja, nowe przepisy dla niepełnosprawnych 2022, urząd pracy świdnik, powiatowy urząd pracy krasnystaw

yyyyy