Razem możemy – indywidualizacja nauczania w Gminie Gogolin

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-107/12-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat krapkowicki

Gmina: Gogolin

Wartość ogółem: 57750

Wydatki kwalifikowalne: 57750

Dofinansowanie: 57750

Dofinansowanie UE: 49087,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Gogolin

NIP beneficjenta: 1990103052

Kod pocztowy: 47-320

Miejscowość: Gogolin

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat krapkowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/5/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013

inauguracja euro, armenia islandia typy, nauczyciel w gwarze uczniów liceum krzyżówka, wykreśl wyraz który błędnie przyporządkowano do danej grupy, polska rosja 1 czerwca, substancja niebezpieczna, sammasz czerniewice, wymiar czasu pracy w służbie zdrowia 2021 tabela, ile polska dostała z ue, 2020, krajna.com.pl, urząd miasta chorzów oferty pracy, kompetencje dla sektorów, pup starachowice oferty pracy dla niepełnosprawnych, ustal jakie zjawisko występuje gdy pojawia się rosa, dotacje z urzedu pracy, dotacje na zatrudnienie pracownika 2021, wydział komunikacji oświęcim odbiór dowodu rejestracyjnego, kurs euro sierpień 2020, beneficjent definicja, pzu fundusz

yyyyy