Razem możemy więcej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-059/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Kazimierz Dolny

Wartość ogółem: 309408

Wydatki kwalifikowalne: 309408

Dofinansowanie: 267328

Dofinansowanie UE: 244636,8

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek/Społeczna Szkoła Podstawowa w Skowieszynku

NIP beneficjenta: 7162699293

Kod pocztowy: 24-120

Miejscowość: Skowieszynek

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski / Powiat puławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/1/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

flagi europejskie, kinga mierzwa nie żyje, firmy budowlane wielkopolska, największe inwestycje w polsce 2019, praca włocłąwek

yyyyy