Razem od najmłodszych lat

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-024/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Goleszów

Wartość ogółem: 603574,42

Wydatki kwalifikowalne: 603574,42

Dofinansowanie: 513038,28

Dofinansowanie UE: 513038,26

Nazwa beneficjenta: Gmina Goleszów / Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie

NIP beneficjenta: 5482185175

Kod pocztowy: 43-445

Miejscowość: Dzięgelów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

serwis miejski gorzów, przedszkole prywatne łódź, praca nowy tomyśl urząd pracy, urząd finansowy wyższej uczelni, europejski instytut odszkodowań, nietoperz penis, pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych, mosty dla regionów, zus cieszyn, www przeglądarka skierowań nfz, luty 2021 pelnia, prawo spółdzielcze 2014, zmianę, 2 5 latek w przedszkolu przepisy 2020, wup poznan, zaproponuj dwa sposoby gospodarczego wykorzystania dwóch elementów środowiska przyrodniczego, skierowanie nfz przeglądarka, zajmują

yyyyy