Razem w przedszkolu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-005/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Gmina: Woźniki

Wartość ogółem: 1550659,96

Wydatki kwalifikowalne: 1550659,96

Dofinansowanie: 1318060,97

Dofinansowanie UE: 1318060,97

Nazwa beneficjenta: Gmina Woźniki

NIP beneficjenta: 5751865134

Kod pocztowy: 42-289

Miejscowość: Woźniki

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

polska słowacja gdzie, baza usług szkoleniowych, miast w polsce, żłobek nr 1 białystok, urząd miasta katowice zamiana mieszkań, pożyczki jeremie, asg dąbrowa górnicza, zgoda zgromadzenia wspólników na zawarcie umowy pożyczki wzór, dotacja na firme 2019, jak wygląda utopiony człowiek

yyyyy