Razem w przedszkolu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-018/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Gmina: Starogard Gdański

Wartość ogółem: 932697,85

Wydatki kwalifikowalne: 932697,85

Dofinansowanie: 904716,86

Dofinansowanie UE: 792793,17

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Starogard Gdański

NIP beneficjenta: 5922045396

Kod pocztowy: 83-200

Miejscowość: Starogard Gdański

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

matura 2014 maj matematyka, kaletnik mokotów, nie realizować razem czy osobno, jak zmienić tekst na stronie internetowej, wyodrębniona część jakiejś całości, sobie czy sobię, urząd pracy w starachowicach, wyeliminowanie, nidzica dworzec pkp, urząd pracy w świebodzinie, 3 kwietnia 2021, bieżące interwencje opolskie, kalwarii pacławskiej, korzystając z podanych informacji ustal ile ważą warzywa, pup strzelce opolskie, oświadczenie o przepracowanych godzinach, tabela io 2020, przewidywana kwota bazowa 2020, euro 2021 grupy polska, oświadczenie woli pdf, asg dąbrowa górnicza

yyyyy