Reaktywujemy indywidualizację

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-196/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat lipski

Gmina: Ciepielów

Wartość ogółem: 86304

Wydatki kwalifikowalne: 86304

Dofinansowanie: 86304

Dofinansowanie UE: 73358,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Ciepielów

NIP beneficjenta: 8111183781

Kod pocztowy: 27-310

Miejscowość: Ciepielów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat lipski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

andre citroena 2 szczecin, opracowanie i wdrożenie programu innowacji lub innych działań dydaktycznych, wracamy, spółdzielnia mieszkaniowa południe sosnowiec, przejście ewakuacyjne, pup rypin praca, międzyborzu, kghm projekt inwestycyjny, gabaryty ostrzeszów 2021, bezzwrotna dotacja 5000 zł dla firm z tarczy branżowej, wyszukiwarka pomocy de minimis, 100 kzk gop, kto czyta żyje wielokrotnie, starostwo powiatowe jarocin, m51 choroba, sep 1kv, odzyskiwanie metali szlachetnych z układów scalonych, twoją, sklep medyczny czarnków, producent domków letniskowych małopolska

yyyyy

Dodaj komentarz