Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w Gminie Polkowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-030/11-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat polkowicki

Gmina: Polkowice

Wartość ogółem: 604738,82

Wydatki kwalifikowalne: 604738,82

Dofinansowanie: 604738,82

Dofinansowanie UE: 514028

Nazwa beneficjenta: Gmina Polkowice

NIP beneficjenta: 6922253936

Kod pocztowy: 59-100

Miejscowość: Polkowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat polkowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/2/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

stowarzyszenie szczecińskiego obszaru metropolitalnego, dotacje dla firm budowlanych 2022, działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015, praca jutrosin, tablica pl walbrzych, pakiet msp, zdjęcia scp, www.umwd.pl, opolskie agroturystyka, inventrum, wskaż korzyści płynące z globalizacji, od siebie

yyyyy