Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Mysłowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-061/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Gmina: M. Mysłowice

Wartość ogółem: 1581480

Wydatki kwalifikowalne: 1581480

Dofinansowanie: 1581480

Dofinansowanie UE: 1344258

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Mysłowice

NIP beneficjenta: 2220012288

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012

oświadczenie o współpracy wzór, filmy po rekonstrukcji, mejle, bgk dyrektorzy departamentów, ptk 2019, szkolenia zawodowe warszawa, kurs barmański białystok, co na recepcie, dotacje dla osób po 50 roku życia 2020, informacja o przetwarzaniu danych osobowych, gmina wloszakowice pl, ile czasu ma urząd na odpowiedź, atrakcje w województwie śląskim, csi lublin, zalacznik 15 vat, dlugi myslnik, tomasz wróblewski muzyk, jak pisac ps

yyyyy