Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-488/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Bielsk Podlaski – miasto

Wartość ogółem: 280661,89

Wydatki kwalifikowalne: 280661,89

Dofinansowanie: 280661,89

Dofinansowanie UE: 238562,61

Nazwa beneficjenta: Miasto Bielsk Podlaski

NIP beneficjenta: 5432066155

Kod pocztowy: 17-100

Miejscowość: Bielsk Podlaski

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

maszyny rolnicze lubuskie, żłobek ostróda, dofinansowanie na przedszkole, dotacja z urzędu pracy na co można przeznaczyć, png program, msp logowanie, pizzeria trzcinna, sekcja instytucji, pomoc starszym, poziom inwestycje, efs slask, pup stg oferty pracy, kredyt bgk, do kiedy trwa kwarantanna narodowa, na medal, otwieramy gospodarke

yyyyy