Realizujemy wymagania i stawiamy na nowoczesne metody nauczania i wychowania uczniów klas I-III w szkołach z terenu gminy Gózd

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-374/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Gmina: Gózd

Wartość ogółem: 192951,5

Wydatki kwalifikowalne: 192951,5

Dofinansowanie: 192951,5

Dofinansowanie UE: 164008,78

Nazwa beneficjenta: Gmina Gózd

NIP beneficjenta: 7962929257

Kod pocztowy: 26-634

Miejscowość: Gózd

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski / Powiat zwoleński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

gospodarka barterowa, dotacje dla niepełnosprawnych na założenie firmy 2018, weryfikacja merytoryczna, nowa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2018, dane publiczne imgw, urząd gminy tryńcza, załącznik 15, przyporządkuj nazwom regionów turystycznych czynniki, pup mysliborz, bezrobotne, instytucje unii europejskiej, liczba osób niepełnosprawnych w polsce 2018, przykład, muzeum wolsztyn, krajowe inteligentne specjalizacje 2018, wloclawek, gus formularze 2014, jaką firmę założyć w 2022, w 2021, gluszyca pl, wiiadomosci

yyyyy