Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-001/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 904278

Wydatki kwalifikowalne: 904278

Dofinansowanie: 904278

Dofinansowanie UE: 768636,3

Nazwa beneficjenta: Departament Kultury i Edukacji Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561945671

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013

co znaczy geneza, euronauka, zsp2 oława, wydział komunikacji gryfino, produkty przemysłu zaawansowanych technologii, pkp warka, arimr termin składania wniosków 2022, bogatynia nieruchomości, 85 722 31 62, dotacje na nową firmę, rzeczypospolitej 33 gdańsk, podwójnie złożony wniosek 500, dotacja dla rolnika, prawk, wskaźnik g dla gmin 2020, dotację na założenie firmy dla pracujących 2020, agroturystyka wronki, wskaż działania które mogą podjąć rzecznicy praw obywatelskich i praw dziecka, onet kutno

yyyyy