Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-024/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 689490

Wydatki kwalifikowalne: 689490

Dofinansowanie: 689490

Dofinansowanie UE: 586066,5

Nazwa beneficjenta: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561945671

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010

rade, hdk hrubieszów, uno zasady czy można kłaść kilka kart, co to pożyczka, rybnet oferta, hurtownia alkoholi starachowice, mops krasnik, promyk nadziei 100 streszczenie, łazienki królewskie online, urzad pracy kartuzy, stypendium szkoleniowe 2021 kwota, skp olsztyn, analiza benchmarkingowa, krajowa, pup wyszkow, zagnańska 27 kielce punkt szczepień, innowacyjne produkty, bezpieczne wakacje z gminą ełk 2018, rybołówstwa, polska i litwa, najdłuższa autostrada w polsce po ukończeniu

yyyyy