Renesansowy wykształciuch

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-253/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Puławy – miasto

Wartość ogółem: 461005

Wydatki kwalifikowalne: 461005

Dofinansowanie: 461005

Dofinansowanie UE: 391854,25

Nazwa beneficjenta: Powiat Puławski / Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach

NIP beneficjenta: 7162793388

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Puławy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012

11.1, urząd marszałkowski zielona góra ochrona środowiska, gddkia s3, definicja srodka trwałego

yyyyy