Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-057/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat świdwiński

Gmina: Świdwin

Wartość ogółem: 1472921,72

Wydatki kwalifikowalne: 1472921,72

Dofinansowanie: 1251983,45

Dofinansowanie UE: 1251983,46

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

NIP beneficjenta: 6691061911

Kod pocztowy: 75-501

Miejscowość: Koszalin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Koszalin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015

darmowa wyszukiwarka eu, pracownia dynamiki morza, bon na zasiedlenie 2019 warunki, rezygnacja z prawa zwolnienia z obowiązku przestrzegania wymogów zazielenienia, miasto rowerow, ujęcie w księgach dofinansowania z programu polska bezgotówkowa, przykładowo wypełniony wniosek o emeryturę, oksystem.pl/instrukcja, pisanie w pdf, dotacje unijne olsztyn

yyyyy