Równać do najlepszych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-062/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Firlej

Wartość ogółem: 103325,46

Wydatki kwalifikowalne: 103325,46

Dofinansowanie: 90605,46

Dofinansowanie UE: 77014,64

Nazwa beneficjenta: Halina Bystrzycka

NIP beneficjenta: 7141044434

Kod pocztowy: 21-136

Miejscowość: Firlej

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

krajna com pl, parafia strzyzów, ogród wojsławice, urząd marszałkowski województwa warmińsko mazurskiego w olsztynie, zs2pulawy

yyyyy