Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-122/10-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kamiennogórski

Gmina:

Wartość ogółem: 35615

Wydatki kwalifikowalne: 35615

Dofinansowanie: 35615

Dofinansowanie UE: 30272,75

Nazwa beneficjenta: Powiat Kamiennogórski

NIP beneficjenta: 6141474708

Kod pocztowy: 58-400

Miejscowość: Kamienna Góra

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kamiennogórski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

zit wof, polska cyfrowa, adr znaki, twarda spacja skrot, dom dla seniora projekt, obramowanie okna wewnątrz, gmina szczercow, budowlanka nysa, dofinansowanie na firme, rozwijaj, firma na start, laguna mściszewice, na podstawie map zamieszczonych w podręczniku oceń czy warunki przyrodnicze, podaj trzy przykłady ułatwień dla osób starszych

yyyyy