Równaj do lepszych- wsparcie najsłabszych uczniów szkół podstawowych z gminy Hańsk

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-226/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Gmina: Hańsk

Wartość ogółem: 151684

Wydatki kwalifikowalne: 151684

Dofinansowanie: 151684

Dofinansowanie UE: 128931,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Hańsk

NIP beneficjenta: 5651448276

Kod pocztowy: 22-235

Miejscowość: Hańsk Pierwszy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

wojewódzki urząd pracy rzeszów, pozyczki online 2017, sprawozdanie z zamówień publicznych 2021 co ujmować, nr z kropką czy bez, pomoc dla przedsiębiorców tarcza antykryzysowa, kwali, gpi rybnik, prow 2021, 1619, kalisz 112 info

yyyyy