Równaj do lepszych- wsparcie najsłabszych uczniów szkół podstawowych z gminy Niemce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-203/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Niemce

Wartość ogółem: 149075

Wydatki kwalifikowalne: 149075

Dofinansowanie: 149075

Dofinansowanie UE: 126713,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Niemce/Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w Niemcach

NIP beneficjenta: 7131876653

Kod pocztowy: 21-025

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/11/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

3 obwodnica krakowa, wm 998, ul. pulawska 145 02-715 warsaw poland, doświadczenie zawodowe definicja, wiecej informacji, urządzenie kuchenne z regulacją temperatury krzyżówka, www:, zkz tczew, tytułu ustawy nie wliczamy do długości frazy, długie finansowanie przedsięwzięcia krzyżówka, kurs programista, sep do 1kv, przesłuchanie świadka na policji w miejscu zamieszkania, planowane linie kolejowe w polsce, definicja rynku, jęczmień wewnętrzny ile trwa, lądowanie samolotu na autostradzie a1, www euro punkt pl, tak to się robi w polityce, cena przetarcia 1m3 drewna 2021, rpo małopolska

yyyyy