Równaj do lepszych – wsparcie rozwoju uczniów z gminy Dziadkowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-444/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Gmina: Dziadkowice

Wartość ogółem: 162120

Wydatki kwalifikowalne: 162120

Dofinansowanie: 162120

Dofinansowanie UE: 137802

Nazwa beneficjenta: Gmina Dziadkowice

NIP beneficjenta: 5441437763

Kod pocztowy: 17-306

Miejscowość: Dziadkowice

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

europa to my konkurs, monochromatyczne barwy, wskaźnik urbanizacji, cit 8 wzór wypełniony, poważnych, pakiet bardzo pomocny rezygnacja, nieoprocentowana pożyczka, jak pisać, analiza zdania pojedyńczego, strefa lidera, wedle stawu krzyżówka, program jeremie, 1 maja na wesoło, jakie kraje przyjmują uchodźców, opiekunów, uszczegółowić, obwodnica stalowej woli, umowa o świadczenie usług – wzór, wyjaśnij znaczenie wyrażenia złoty środek, producent szuka transportu, prowadzenie kawiarni

yyyyy