Równaj do najlepszych! Program kompleksowego wsparcia uczniów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-237/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Rejowiec

Wartość ogółem: 233087,45

Wydatki kwalifikowalne: 233087,45

Dofinansowanie: 233087,45

Dofinansowanie UE: 198124,33

Nazwa beneficjenta: Gmina Rejowiec/Zespół Szkół Publicznych im. M.Reja w Rejowcu

NIP beneficjenta: 5641445253

Kod pocztowy: 22-360

Miejscowość: Rejowiec

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012

jak sie pisze na razie, podpisz uklady narzadow przedstawione na ilustracji, małopolska szkoła gościnności myślenice, czy liczby 216 i 621, gpr 2015, kwiaciarnia galeria północna, sala rojewo, wsparcie na start, mieszkanie za remont łódź 2019, równy, nie realizować razem czy osobno, co znaczy skrót pesel, standardowe upoważnienie wzór word, urząd pracy lublin, płyn reakcyjny co2 inter cars, skutków, sanitatis oborniki, ekonomia rozwoju, mediacja przykład, zespół szkół w tuchomiu, time for wax wilenska

yyyyy