Równaj do najlepszych – wsparcie uczniów gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-048/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Gmina: Chojnów – miasto

Wartość ogółem: 136196,4

Wydatki kwalifikowalne: 136196,4

Dofinansowanie: 136196,4

Dofinansowanie UE: 115766,94

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Chojnów

NIP beneficjenta: 6941001727

Kod pocztowy: 59-225

Miejscowość: Chojnów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

badaniem zależności między gatunkami występującymi w lesie zajmuje się, skansen miniatur szlaku piastowskiego, praca ełk pup, kangurek 2021, program badań przesiewowych raka jelita grubego 2018, pupbilgoraj, deska sedesowa z żywicy poliestrowej, środki promocji, jak piszemy nie z rzeczownikami, operacja high jump

yyyyy