Równaj do najleszych-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Starcza

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-222/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Starcza

Wartość ogółem: 167408

Wydatki kwalifikowalne: 167408

Dofinansowanie: 167408

Dofinansowanie UE: 142296,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Starcza

NIP beneficjenta: 5731037902

Kod pocztowy: 42-261

Miejscowość: Starcza

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

centeum, funduszy czy funduszów, polski startup, pożyczka 600 zł, przychodnia stogi dzieci chore, żłobek nr 6 lublin, skrót wyżej wymieniony w/w, pomysł na innowacyjny biznes, dotacje unijne dla firm już istniejących 2020, maksymalny czynsz w prywatnej kamienicy, dofinansowanie na agroturystyke, prowadzenie szkoleń po angielsku, 1970 brutto ile to netto zlecenie, związkowa 26 lublin, duch kopalni ze śląskich legend, niezwykłe podróże koleją spis odcinków, dotacja na działalność, fara konin, dbfo targówek

yyyyy