Równaj w górę – program zajęć wyrównawczych i rozwijających

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-270/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Gmina: Dzikowiec

Wartość ogółem: 270509,82

Wydatki kwalifikowalne: 270509,82

Dofinansowanie: 270509,82

Dofinansowanie UE: 229933,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Dzikowiec

NIP beneficjenta: 8141573676

Kod pocztowy: 36-122

Miejscowość: Dzikowiec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/12/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/13/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

ewaluacja w szkole przykłady, szkolenia z vat, obwodnica kraśnika, programy operacyjne 2014 2020, praca lubawa dzisiejsze, szukam pozyczki, zmniejszyl mi sie ekran jak powiekszyc, dotacje podmiotowe, urzad pracy oborniki

yyyyy