RÓWNAJ W GÓRĘ -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów SP Osowo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-118/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kościerski

Gmina: Karsin

Wartość ogółem: 89468

Wydatki kwalifikowalne: 89468

Dofinansowanie: 89468

Dofinansowanie UE: 76047,8

Nazwa beneficjenta: Szkoła Podstawowa Osowo

NIP beneficjenta: 5911024315

Kod pocztowy: 83-440

Miejscowość: Karsin

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat chojnicki / Powiat kościerski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/16/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/16/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/19/2009

dofinansowania do agroturystyki 2021, bytomska karta seniora, sieradz rynek, kurs angielskiego olsztyn, 9 zer, www pup zamosc pl, lipińska 2 warszawa, jak zmienić stronę startową, dotacja dla mikroprzedsiębiorstw 2021, platforma edukacyjna podlaska, węzeł lubelska, tesco kielce galeria echo likwidacja, wniosek o dofinansowanie studiów, geriatryczna skala oceny depresji, przybliżenie, dodatek za opiekuna stażu, dawniej o zagranicznej podróży

yyyyy