Równajmy do najlepszych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-128/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Gmina: Spiczyn

Wartość ogółem: 515247

Wydatki kwalifikowalne: 515247

Dofinansowanie: 438075

Dofinansowanie UE: 437959,95

Nazwa beneficjenta: Gmina Spiczyn

NIP beneficjenta: 5050032832

Kod pocztowy: 21-077

Miejscowość: Spiczyn

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

administracja państwowa praca, pozycja bezpieczna definicja, korono wirus, bylina wodna inaczej, dofinansowanie dla młodych 2019, zdrojówki podstawowe, magnolia niższa klasyfikacja, urząd pracy dotacja na rozpoczęcie działalności 2021, pasterstwo, gremi business communication sp z oo, kobieta bez wyrazu, banach outsourcing

yyyyy