Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-143/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Bierutów

Wartość ogółem: 169582

Wydatki kwalifikowalne: 169582

Dofinansowanie: 169582

Dofinansowanie UE: 144144,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Bierutów

NIP beneficjenta: 9111777417

Kod pocztowy: 56-420

Miejscowość: Bierutów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014

23 maja 2019, kpo wzór, psouu przemyśl, wymiar wewnętrzny, bip lasy gov pl, zsp2 chojnice, pkb unia europejska, kompetencje kluczowe 2018/2019, generator znaków, warunki techniczne 2020 pdf, lsi wup, hebe pabianice, programowi, warszawa kraśnik, koronawirus 05.03, nysa opolskie, mpwik sokółka, uzasadnij stwierdzenie że warunki życia ludności w państwach biednego południa, urząd marszałkowski logo, parki opolskie

yyyyy