Równamy do najlepszych!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-034/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Skarbimierz

Wartość ogółem: 229029

Wydatki kwalifikowalne: 229029

Dofinansowanie: 229029

Dofinansowanie UE: 194674,65

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”

NIP beneficjenta: 7471798627

Kod pocztowy: 49-332

Miejscowość: Krzyżowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012

galeria północna sklep zoologiczny, miejsce w którym znajdziesz daną instytucję, przez prawie wszystkie miesiące tego roku, nazwy mieszkańców państw, stan wyjątkowy definicja, region polska, pogotowie dla nietoperzy, 43 kzk gop, promyk nadzieji 131, gmina pałecznica, metro najdluzsze, urzad marszałkowski w łodzi, symulacja porodu, jak założyć firmę jednoosobową 2019, owrp 2021, milewski urbaniak

yyyyy