Równamy do najlepszych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-003/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 278698,88

Wydatki kwalifikowalne: 278698,88

Dofinansowanie: 250285,88

Dofinansowanie UE: 212743

Nazwa beneficjenta: CRH AKDEMOS Sp z o. o.

NIP beneficjenta: 7122579789

Kod pocztowy: 20-853

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/30/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/31/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

ministerstwo środowiska adres, dofinansowanie remontu starego domu, bożena chodyniecka, pup wegorzewo, ireneusz próchenko, www nawyjazdy pl, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, świnoujście szwecja, sm 102 substancja, urzad pracy ketrzyn, projekt 333, 300pln to eur, opiekun medyczny podnoszenie kwalifikacji, mateusz morawiecki pochodzenie, nenufary noce i dnie, promyk nadziei 165

yyyyy