Równamy szanse już od przedszkola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-016/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Radłów

Wartość ogółem: 199825

Wydatki kwalifikowalne: 199825

Dofinansowanie: 196827,63

Dofinansowanie UE: 169851,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Radłów

NIP beneficjenta: 5761500457

Kod pocztowy: 46-331

Miejscowość: Radłów

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

polskie miasta przy granicy z czechami, urzad skarbowy w staszowie, dodatkowe pieniadze, jak pisać pisma urzędowe, wybór przedstawiciela pracowników wzór doc, obwodnica włoszczowy, dotacje covidowe dla firm, urząd miasta jordanów

yyyyy